Mangga Gladhen Bisnis

SentraClix DbClix

Pages

Sabtu, 29 Mei 2010

Mantra Siyung Wanara

Gebyar sapisan sakehing cahya padha sirna, gebyar pindho sakehing roh padha sirep, rep sirep sajagade, kepyar-kepyur si bajul padha lumayu bubar. Lakune nglowong 3 dina 3 bengi, wiwite dina Setu Kliwon. Mantra diwaca kanggo nyingkirake baya Ian buron banyu kang galak, sarta uga diwedeni wong akeh.

0 komentar:

Poskan Komentar